เกษตรทฤษฎีใหม่ (9 ทฤษฎี)

หลักการและเหตุผล
เกษตรทฤษฎีใหม่ 9 ทฤษฎี (New Theory Agriculture – 9 Theories)

9 ทฤษฎี !!! ???

ที่มา: Toffy

ใช่ครับ 9 ทฤษฎี ผมทำการค้นหาข้อมูลจากทาง Google แล้ว พบว่า ไม่มีใครตั้งหัวข้อนี้เลย ดังนั้น ผมจึงเลือกใช้หัวข้อนี้มาเป็นจุดตั้งต้นโครงการของผมเลยแล้วกัน 555+

โดยมีแนวคิดว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแม่บทของปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่นี้
และ 9 ทฤษฎี นี้ เป็นการที่ผมนำปรัชญาแม่บทมาลงมือทำการรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ ทดลอง สรุปผล เป็นต้น โดยจะแบ่งเป็น 9 ทฤษฎี ๆ ละ 9 บท แต่ละทฤษฎีจะขึ้นอยู่พื้นที่ต่างๆ และสภาพอากาศปัจจุบันที่เหมาะสมกับการสร้างเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมา

นอกจากนี้โลกปัจจุบัน สภาพอากาศเปลี่ยนตลอดเวลาและทุก 3-5 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งใหญ่ จึงทำให้ เกษตรทฤษฎีใหม่ 9 ทฤษฎี นี้ อาจจะใช้ได้เพียงช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น ดังนั้น ผมคิดว่าอาจจะต้องมี ทฤษฎีพิเศษ เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ทฤษฎีเพื่อจัดการความไม่แน่นอนของสภาพอากาศนี้ ซึ่งต้องใช้ความทุ่มเทหลายอย่างเพื่อให้ได้ความรู้เหล่านี้มานำเสนอ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ร.9 มีบทสรุปดังนี้
……………………..

ทฤษฎีที่ 1 …………………

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3 …

บทที่ 9

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*