ข้อดีของหน้ากากอนามัย

  • ป้องกันฝุ่นจากถนน หรือ โรงงาน
  • ป้องกันละอองฝน
  • ป้องกันควันรถยนต์
  • ป้องกัน PM2.5
  • ป้องกันโควิด
  • ป้องกันหวัด
  • ป้องกันไอเย็นจากอากาศหนาว
  • ป้องกันละอองน้ำแข็งในห้องแช่เย็น
  • ป้องกันเชื้อโรคอื่นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*